GFVWithUniLogo
Sveučilište u Zagrebu
GEOTEHNIČKI FAKULTET
InzenjerstvoOkolisaLogo
STUDIJ
INŽENJERSTVA
OKOLIŠA
GOSSIP platforma za učinkovitu provedbu stručne prakse
(glavni organizacijski sustav studenata i poslodavaca)
STRUČNA PRAKSA U INŽENJERSTVU OKOLIŠA
Upotpunite teorijsko znanje praktičnim i pripremite se za uključivanje u profesionalni rad!